İçeriğe geç

Doğru Terapist Nasıl Seçilir

 Daha önce kimseyle paylaşmadığınız sırlarınızı paylaşabileceğiniz, kişiliğinizin kendiniz hakkında bile bilmediğiniz özelliklerini keşfedebileceğiniz, bazen ağlayabileceğiniz, bazen de ağlayabileceğiniz kişi nasıl biri olmak isterdiniz? kahkaha? Burada doğru terapisti nasıl seçeceğiniz konusunda size yardımcı olacağız.

Hayatınızın kontrolünü kaybettiğinizi ve ya duygularınızla tek başınıza baş edemeyeceğinizi kabul edip değişim için adım atmak çok ciddi bir karar olsa da bu süreçte size eşlik edecek doğru kişiyi bulmak da çok önemli. . Bu kadar çok seçeneğe sahip olmanın yanı sıra, ruh sağlığınız olduğu için onlarca faktörü değerlendirmek zorunda olduğunuz için terapist seçim süreci oldukça zorlayıcı olur.

Kendinize doğru terapisti nasıl seçeceğinizi sormadan önce, terapist seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, iyi bir terapistin sahip olması gereken yetkinlikleri ve karar verme sürecinde hangi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini sizler için bir araya getirdik.

Terapist kim?

En basit tanımıyla hayatınızda memnun olmadığınız şeyleri değiştirmenize, zorlu yaşam olayları karşısında ruh sağlığınızı korumanıza ve ya hayatınızda zor hiçbir şey olmasa bile kendinizi tanımanıza ve içgörü geliştirmenize yardımcı olur. ; Mesleki bilgi ve becerilerini bu amaçla kullanabilen ve bu süreçte size rehberlik edecek mesleki eğitim almış kişilere terapist denilebilir. İlişki güçlüklerinden gelişim bozukluklarına; Stres, depresyon, kaygı gibi duygudurum sorunlarından yaşam kalitesini iyileştirmeye kadar kişinin ruh ve ruh sağlığını ilgilendiren tüm konular terapistlerin çalışma alanına girer.

İyi bir terapist sizi objektif olarak ve yargılamadan dinler, sizi olduğunuz gibi kabul eder ve hayatınızda problem olarak gördüğünüz olumsuz düşünce kalıplarını ya da durumları ve davranışları tanımanız ve değiştirmeniz için size rehberlik eder. Tavsiye, öneri ya da kendi hayatınızdan örneklerle değil, sahip olduğunuz kaynaklarla potansiyelinizi en iyi şekilde nasıl kullanacağınıza dair bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur; değişim için sizi destekler ve teşvik eder.

İyi bir terapistin özellikleri nelerdir?

Terapist seçiminde birçok farklı kriter göz önünde bulundurulsa da Amerikan Psikoloji Derneği (APA), terapistin eğitim geçmişinin, terapistle kurduğu ilişkinin ve çalıştığı okulun dikkate alınması gereken en önemli kriterler olduğunu söylüyor. bir terapist seçerken iyi araştırdı. Terapist ile karşılıklı güvene dayalı terapötik bir ilişki kurmak ve etkili dinleme, yansıtma ve empati gibi becerileri doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak da sürecin devamlılığı ve danışanın süreçten faydalanması açısından oldukça önemlidir. .

Terapist-danışan ilişkisi (Terapötik ilişki)

Terapötik ilişkinin terapi süreci üzerindeki etkilerini inceleyen ilk araştırmacılardan biri olan Edward Bordin, terapist ile danışan arasındaki ilişkinin sadece güvenli bir bağ kurmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda terapi hedefleri üzerinde bir anlaşmaya varmakla da ilgili olduğunu söylüyor. ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemler.

Terapist ve danışan görüşme öncesi süreçten birbirlerine ısınmalı, kimyaları tutmalı, iyi iletişim kurabilmeli ve karşılıklı çalışma arzusu olduğunu birbirlerine hissettirebilmelidirler. birlikte. İyi kurulmuş bir terapist-danışan ilişkisi genellikle şu faktörlere bağlıdır:

Kişilik:

Kişilik özellikleriniz terapistinizle uyuşuyor, aynı dili konuşuyorsunuz; ilişkiniz samimi, dürüst ve güvenilirdir ancak aynı zamanda sınırlar net ve keskin çizgilerle belirlenir ve her iki taraf da karşılıklı olarak bu sınırlara saygı duyar.

Kendinden emin:

Düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız; kendinize bile itiraf edemediğiniz yönlerinizi açıkça paylaşabileceğiniz bir güven zemini yaratmak.

özgünlük:

Terapistin dürüst ve samimi olması, bildiklerini sizinle paylaşırken yapay ton ve hareketlerden kaçınması, alanında uzman olması, alçakgönüllülüğünü koruması, insan doğasının farkında olması ve zaman zaman yapabileceği hataları içtenlikle kabul etmesidir.

Koşulsuz saygı:

Müşterinin kişiliğine, değerlerine, inançlarına, ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duymak. Müşterinin ilerleme kapasitesi, iç kaynaklar ve çaba için koşulsuz destek.

Olumlu iletişim:

Müşterinin gelişim alanlarıyla ilgili gözlemlerini aktarırken açık, içten ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak.

Müşterinin tercihi ve rahat hissetmesi:

Müşterinin süreç boyunca kendisini en rahat hissedeceği şekilde; kişiliğine, kimliğine, etnik kökenine, cinsiyetine, cinsel yönelimine, ırkına, dini inancına ve kişiliğinin farklı yönlerine saygı duyan bir terapist seçme özgürlüğü.

Terapist ve danışan ilişkisinin terapi süreciyle ilişkisini inceleyen birçok çalışma, kullanılan yöntemin ve terapistin ne kadar deneyimli olduğunun ötesinde, ilişkinin kendisinin bir iyileştirici faktör olabileceğini göstermektedir. Tüm bu araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ışığında APA’nın 2014 yılında yayınladığı rapor, danışanların terapistleri tarafından desteklendiklerini hissetmelerinin, değişim için adım atmalarında ve değişime istekli olmalarında büyük fark yarattığını açıklıyor.

 

Bu nedenle terapistlerin süreç boyunca danışanı ile olan ilişkilerini izlemesi, iletişim sorunları ya da güven sorunları ortaya çıktığında ilişkiyi iyileştirmeye çalışması ve eğer ilişki düzelmezse danışana fayda sağlayabilecek başka bir uzmana yönlendirmesi gerekir.

Terapistin oryantasyonu ve uzmanlığı

Terapist seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise terapistinizin hangi oryantasyonla çalıştığı, bu oryantasyonda ne kadar deneyime sahip olduğu ve oryantasyonuna bağlı olarak kullandığı yöntem ve araçların size uygun olup olmadığıdır.

Depresyon, anksiyete, fobiler, obsesyonlar ve gelişimsel bozukluklar gibi farklı problem türleri ile çalışmak için terapistler, bu problem için bilimsel olarak kanıtlanmış okullardan herhangi biri ya da daha fazlası ile çalışmayı tercih edebilirler. Sorunun ne olduğunun yanı sıra, sadece belirli gruplarla (çocuk-ergen ya da bir çift ve aile gibi) çalışma konusunda da uzmanlaşabilirler.

Çocuk – Ergen Terapistleri

Bu döneme özel geliştirilmiş oyun terapisi, sanat terapisi gibi yöntemlerle çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişimsel sorunlarla çalışırlar. Travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sınav kaygısı, dürtüsellik, okuma bozuklukları, kardeş kıskançlığı, akran zorbalığı, yeme bozuklukları, uyku sorunları, tuvalet sorunları, davranış sorunları, sosyal geri çekilme, depresyon, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, tırnak ısırma Boşanma/taşınma/okul değişikliği sonrası uyum, anti-sosyal davranışlar, madde kullanımı, hızlı değişen ruh hali, özgüven sorunları, ilişki sorunları, flört şiddeti gibi çocukluk ve ergenliğe özgü birçok sorun terapistlerin çalışma konuları arasındadır. bu yaş grubuyla çalışma konusunda uzmanlaşın. .

Çift ve Aile Terapistleri

Çift ve aile terapisinde aile ile ilgili konular ve çiftler arasındaki yakın ilişkiler incelenir. Özellikle anne-baba, eş ve çocuklar gibi aile bireyleri ile yakın ilişkilerde zaman zaman meydana gelebilecek çatışmalar, kişisel sınırların ihlali, boşanma ve ayrılık gibi zor ve sıkıntılı durumlar çiftlerin çalışma alanına girer ve aile terapistleri.

Terapinin amacı, aile içi ve çiftler arasındaki bu çatışmaları, zorlu durumları ve süreçleri güvenli bir ortamda, bir profesyonel eşliğinde, sağlıklı iletişim yollarıyla ele alarak ilişkileri geliştirmek ve her aile üyesinin bunlardan etkilenmesini sağlayarak ilişkileri geliştirmektir. durumlar sağlıklı başa çıkma ve iletişim becerilerini geliştirir.

 

Boşanma, evlilik sorunları, akrabalık ilişkileri; yakın ilişkilerde kayıp, keder ve travma; Aile içi şiddet ve istismar, evlat edinme süreçleri, ebeveynlik becerileri, cinsel sorunlar, ekonomik zorluklar gibi birçok konu çift ve aile terapistlerinin çalışma alanlarıdır.

Terapistinizle aranızın iyi olmadığını ya da sürecin sizin için işlemediğini hissettiğinizde ne yapmalısınız?

Genellikle ilk toplantıda terapistinizden çalışabilirsiniz anlamak rağmen size terapi sürecinin daha sonraki aşamalarında yeterince desteklenmemektedir ve sürecin olmadığını düşündüğümüzden, (hislerine güven) iyi sizin için; Terapiye devam etmekte zorlandığınız noktada süreci sonlandırabilir, tüm duygu ve düşüncelerinizi terapistinizle açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. Böyle bir durumda, yetkin ve etik bir terapist, siz talep etmeden önce, birlikte daha iyi çalışabileceğini düşündükleri bir ya da daha fazla meslektaşınıza sevk etmeyi teklif edecektir.

Terapistinizle uzun süredir çalışıyorsanız, ilişkinizde hissettiğiniz aksaklıkları rahatsız edici ve tuhaf görünse de onlarla paylaşabilirsiniz. Unutmayın, süreç boyunca hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şeyin bir anlamı vardır ve terapistler bu tür konular hakkında danışanlarıyla çok sık konuşurlar. Zaman zaman terapide tartışılan rahatsız edici konuların getirdiği zor duygularla baş edemeyen danışanlar terapiyi sürdürmekte direnebilirler. Rahatsızlığınızı terapistinizle paylaşmak, devam etme isteksizliğinizin altında yatan çeşitli faktörleri gün ışığına çıkarabilir.

 

Özetle psikolojik destek almak istiyor ancak doğru terapisti seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair bir rehbere ihtiyacınız varsa; Terapistinizin hangi okul ve bölümden mezun olduğuna, ünvanının ne olduğuna, hangi oryantasyonla çalıştığına ve uzmanlığını nereden aldığına, onunla ne kadar iyi hissettiğinize ve kurduğunuz ilişkinin ne kadar iyi olduğuna dikkat edebilir ve yapabilirsiniz. ön araştırma.

Kategori:Saglik

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ETUS.NET