İçeriğe geç

Kategori: Genel

ZARFLAR

ZARFLAR      Zarflar zaman, yer, hal ve miktar isimleridir. Tek başına sıfat olmadığı gibi tek başına zarf da yoktur. Sıfatlar gibi zarflar da tek başlarına…

ANLAM BİLGİSİ

KELİME Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı…

CÜMLE BİLGİSİ

Cümle Bilgisi Cümle bilgisi (söz dizimi, sentaks): Cümleyi oluşturan kelime veya kelime gruplarının yapısını, bunların cümlede sıralanışlarını, görevlerini ve cümlenin yapısını inceleyen dil bilgisi dalıdır.…

TÜRKÇENİN HECE YAPISI VE HECE ÇEŞİTLERİ

TÜRKÇENİN HECE YAPISI VE HECE ÇEŞİTLERİ Hece, ses organlarının aynı doğrultudaki hareketiyle bir çırpıda çıkarılan ses veya sesler topluluğudur.                                                                                                                                               Türkçede hecenin temelini oluşturan sesler ünlülerdir.…

VURGU

VURGU                                                                                                                                                                                 Bir sözcükte bulunan hecelerden birinin diğer hecelere göre daha belirgin ve daha baskılı söylenmesine vurgu denir. Vurgulu olan hece, diğer hecelere göre daha…

ETUS.NET