İçeriğe geç

Ay: Ocak 2012

SES OLAYLARI

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ SES OLAYLARI      Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin, gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil, dinamik bir yapıya…

SES BİLGİSİ

SES BİLGİSİ Ses bilgisi (fonetik); bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımından inceleyen dil bilimi koludur. Ses Bir dil bilgisi terimi olarak ses;…

ALİ ŞİR NEVAİ

Ali Şîr Nevâî Türklüğün Çağatay sahasında bilgin ve devlet adamı.1441’de Herat’ta doğdu. Timur Hanın meliklerinden Sultan Ebu Said’in vezirlerinden olan babası Kiçkine Bahşi, Ali Şir…

DEDE KORKUT

Dede KORKUT (570-632m) 19. yüzyılın başlarında Dresden’de bulunmuş olan Dede Korkut yazması, “Kitâb-ı Dedem Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân” adını taşır; “Oğuz boyunun diliyle Dedem…

EDATLAR

EDATLAR Edatların manaları yoktur, sadece gramer vazifeleri vardır. Tek başlarına bir mana ifade etmezler, fakat diğer kelimelerle ilişki sırasında manalanırlar. Edatların göre diğer kelimeler arasında,…

ETUS.NET